Вариокоптер ™

Variocopter ™ е търговска марка, която обозначаваме разработените от нас летателни апарати. Те са основани на следните няколко световно доказани иновации, които синергично умножават положителните си ефекти. Всички вариокоптери са с едно или повече, крила в затворен контур за избягване на периферното вихрово съпротивление. Крилата в затворен контур могат да бъдат значително по-тънки и по-леки, защото образуват пространствена конструкция. В нея много по-здраво се интегрира фюзелажа на самолета, защото крилото се захваща за фюзелажа на четири места. А конвенционалните крила се монтират от двете страни конзолно на фюзелажа, което не е конструктивно добро решение. Едни и същи витла могат да служат за вертикално и круизно летене на ДРОН с овално тънко квази крило, както е показано на долното видео:

или ДРОН с две успоредни крила със свързани периферии за нулиране на вихровите загуби в перифериите на крилата.

Тандем бокс-крилата конструираме за летателни апарати с къс разбег при излитане, висока товароносимост удължена дистанция на полета. Бутащите круизни витла, зад и над, крилото увеличават подемната му сила, за сметка на допълнително понижение на въздушното налягане на горната повърхност на задното крило на тандема. Това синергично използване на круизните витла намалява разхода на енергия (гориво) при круизен полет до 30%: